Zarabianie przez Internet

sprawdzone sposoby

Uniewaznie długu

Uniknięcie odpowiedzialności karnej od zaciągniętych zobowiązań finansowych brzmi jak piękny sen. To jednak rzeczywistość, w dodatku kształtowana prawem, zawartym w Kodeksie Cywilnym. Jak to możliwe?

Uregulowanie stosunków między dłużnikiem a wierzycielem. Cała sprawa opiera się na instytucji przedawnienia roszczeń, zgodnej z art. 117 § 2 Kodeksu Cywilnego. Definicja tam zawarta mówi o tym, że po upływie konkretnego terminu dłużnik (ten, którego instytucja przedawnienia dotyczy) może zrzec się spłaty zaciągniętego zobowiązania i w ten sposób, za pomocą prawa, uregulować stosunki z wierzycielem, który i tak nie dąży do spełnienia finansowych zobowiązań.

Zobaccz jak otworzyć konto bez komornika. Dzięki temu, jako dłużnik będziesz spokojny o swoje finanse. Konto wolne od zajęcia komorniczego ułatwia życie, i spłacanie zobowiązań.

Przedawnienie długu ma swoje terminy Podstawowy termin, który przyjmuje się w kwestii przedawnienia długu to 10 lat liczone od momentu powstania zobowiązania. Jednak formy finansowania są różne, dlatego i w tym przypadku powstało kilka wariantów czasowych, z których jeden sięga nawet jednego roku. Zerknijmy na każdy z nich.

3-letni okres przedawnienia

Jeśli spytasz o podstawowy termin przedawnienia roszczeń, odpowiemy – ten trzyletni. Tyczy się wszystkich zobowiązań z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i płatności okresowej. Mamy na myśli tutaj wszystkie kary i niedociągnięcia w umowach zawartych między klientem a wykonawcą.

2-letni okres przedawnienia

Tutaj pole do popisu mają przede wszystkim przedsiębiorcy, których firmy opierają się na handlu, ponieważ 2-letni okres przedawnienia dotyczy zobowiązań powstałych na płaszczyźnie nieuregulowanych faktur (o fakturach pisaliśmy tutaj: Programy do faktur – czy magazynowanie to podstawa każdej firmy? Poznaj TOP3 takich aplikacji) lub nieterminowej spłaty rozliczeń.

Roczny okres przedawnienia

Najmłodszy z trzech wariantów, mogłoby wydawać się, że najlepszy. Zakres możliwości korzystania z niego jest jednak znacząco ograniczony, bo dotyczy wyłącznie roszczeń związanych z umowami przewozu osób i umowami przedwstępnymi.

Czy istnieje szansa na nadużywanie przedawnienia?

Istnieje, i wielu dłużników próbowało tę szansę praktykować, dlatego powstało tzw. „roszczenie niezupełne”, które w prawny sposób niweluje próby przymusowego egzekwowania przerywając lub zawieszając bieg całego procesu.